Συνάδελφοι, στις 08/02/2021 έληξε η βεβαίωση μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία, ανανεώστε την έως 22/02/2021 για αποφυγή προστίμου