Συνάδελφοι, στις 08/03/2021 έληξε η βεβαίωση μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία, ανανεώστε την έως 22/03/2021 για αποφυγή προστίμου.