Συνάδελφοι, ανανεώνουμε την βεβαίωση μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία έως 23/04/2021 για αποφυγή προστίμου.