Το σωματείο μας με επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ με έδρα τον Πειραιά, περιοχή Κερατσινίου, οδός Πλάτωνος 10 ιδρύθηκε και έχει νομική προσωπικότητα από το 1975. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΜΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΜΑΣ