ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ Γ΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΡΚΟΔΙΝΟ

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6974315461