• Τα απλά μέλη θα είναι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών  ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συναφών επαγγελμάτων .
  • Δεν θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
  • Δεν θα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο.
  • Εγγράφως θα μπορούν να πληροφορούν το Δ.Σ. για τυχόν προβλήματα που έχουν άμεσα συνάρτηση με τον κλάδο των Γραφείων Τελετών.
  • Μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα λόγου ή ψήφου. Θα τους δίνεται λόγος μόνο εάν ζητηθεί εγγράφως μετά από έγκριση του Δ.Σ..
  • Τα απλά μέλη εφόσον είναι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών θα μπορούν να γίνονται τακτικά εφόσον καταβάλουν το ποσό εγγραφής το οποίο θα ορίζεται από το Δ.Σ.  

ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ

Πραγματοποιήστε online εγγραφή ως απλό μέλος.
Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης υποβολής για να γίνετε απλά μέλη φίλα προσκείμενα του σωματείου μας.
Μετά την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να μας επισυνάψετε εντός 5 ημερών
στα email: sigtep20@gmail.com ή  info@sigtep.gr τα εξής δικαιολογητικά  :
  •  ενεργό ΑΦΜ από taxis
  • άδεια λειτουργίας (ΜΟΝΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ)

Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή των δικαιολογητικών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις

και εγκριθεί θα λάβετε email της επιτυχής σας εγγραφής και τον αριθμό μητρώου.