Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) είναι μια ουδέτερη, ανεξάρτητη
και αμερόληπτη ανθρωπιστική οργάνωση, με μακροχρόνια δράση στην Ελλάδα. Η
τρέχουσα αποστολή της ICRC στην Αθήνα άρχισε τον Μάρτιο του 2016 για να
συμβάλει στην ανταπόκριση που σχετίζεται με τα αυξημένα μεταναστευτικά ρεύματα
και να στηρίξει τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η ICRC προωθεί και υποστηρίζει δικανικές βέλτιστες πρακτικές,
για την αντιμετώπιση των αναγκών των επηρεαζομένων ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει
την ορθή διαχείριση και ταυτοποίηση των νεκρών μέσω δικανικών δράσεων. Ενόψει
της πανδημίας της νόσου COVID-19, η ICRC έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητες
και τα προγράμματά της σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες παγκοσμίως σχετικά
με τους νεκρούς, τις οικογένειές τους, αλλά και για το προσωπικό που εμπλέκεται
στη διαχείριση των νεκρών.
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προσπάθεια
δημιουργίας/μετάφρασης στα ελληνικά εγχειριδίων τεχνικής καθοδήγησης σε
επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση των νεκρών. Συνημμένα μπορείτε
να βρείτε το εγχειρίδιο «Διαχείριση Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο
Πεδίου για τα σώματα Άμεσης Επέμβασης» που παρέχει πρακτικές οδηγίες για την
περισυλλογή, τεκμηρίωση, φύλαξη και απόδοση των νεκρών. Παρέχει επίσης
πληροφορίες για τη διαχείριση νεκρών που απεβίωσαν λόγω κάποιας μολυσματικής
ασθένειας και τον ενταφιασμό τους. Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός για μη
εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση σορών και αποτελεί μια
κοινή έκδοση της ICRC, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παναμερικανικού
Οργανισμού Υγείας και της Διεθνής Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της
Ερυθράς Ημισελήνου.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία
COVID-19, μπορείτε να βρείτε συνημμένα το έγγραφο «COVID-19: Γενικός Οδηγός
για τη Διαχείριση των Νεκρών», καθώς και ένα επεξηγηματικό βίντεο κλιπ για την
Covid-19 με την παράκληση να ενημερωθούν όσοι εμπλέκονται
στη διαχείριση των νεκρών.

Παρακάτω θα δείτε την επικοινωνία με το Σωματείο μας καθώς και τα εγχειρίδια:

ATH2100010_ Mr Theodoros Pitsirikos GR

GR_Covid-19_ΓενικόςΟδηγός

Management_of_dead_bodies_after_disasters_GR_Low