Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες στην πληροφοριακή υποδομή του Δήμου Αθηναίων και επανήλθε η συνδεσιμότητα με την Εφαρμογή Κοιμητηρίων.