Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ψυκτικού θαλάμου του Γ΄ Κοιμητηρίου.

Διενεργήθηκαν εργασίες εγκατάστασης σύγχρονης ψυκτικής μονάδας με την οποία διασφαλίζεται η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία ψύξης .

Οι εργασίες επέκτασης των ραφιών και κατ’ επέκταση της δυναμικότητας του θαλάμου έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση φερέτρων σε κενό χώρο στο πάτωμα του θαλάμου καθώς και η εναπόθεση φερέτρου πάνω σε άλλο φέρετρο.