Ενημέρωση προς όλους τους συναδέλφους,  έχει προκύψει τεχνικό πρόβλημα με την ηλεκτρονική ανάρτηση τιμολογίων στον ΕΦΚΑ. Πιθανή ημερομηνία αποκατάστασης του προβλήματος  Παρασκευή 11.03.2022.