Καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία!!
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Σ.Ι.Γ.ΤΕ.Π.