Σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Μέχρι τις 15:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την κατάθεση αίτησης κράτησης τάφου στην Εφαρμογή Κοιμητηρίων θα πρέπει υποχρεωτικά ο αιτών (δηλαδή εσείς το γραφείο τελετών) να μεταφορτώσει (να ανεβάσει) στην πλατφόρμα:

  • το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου ή το έγγραφο του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος για την διενέργεια νεκροτομής
  • την Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης της κηδείας στο γραφείο τελετών

επισυνάπτονται στο παρόν μήνυμα σχετικές αναλυτικές οδηγίες.

2. Στα στοιχεία ενδιαφερομένου θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία του πραγματικού ενδιαφερομένου που υπέγραψε την Υ.Δ. και Όχι του γραφείου τελετών. Αν χρειαστεί να αλλαχθούν σε άλλο δικαιούχο μπορεί να γίνει την ημέρα της κηδείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας και σε περίπτωση που από την διαχείριση του συστήματος διαπιστωθεί ότι δεν έχει ανέβει τουλάχιστον το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου ή το έγγραφο του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος για την διενέργεια νεκροτομής όπως και το ότι έχουν δηλωθεί τα στοιχεία του γραφείου τελετών ως ενδιαφερόμενου η αίτηση θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΑΝΕΒΑΣΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ