Από Δευτέρα 13/09/2021 όσοι έχουν τελετές στο Κοιμητήριο θα πρέπει να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ναό  έως τις 14.00.